ჩემი „ოცნება“ ახალი საქართველოსათვის

თარიღი: October 23, 2016

კოალიცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები წინასაარჩევნოდ კითხვარებს არიგებდნენ, სადაც უნდა ჩაგეწერა ...

ჩემი „ოცნება“ რეალური საქართველოსათვის და ...

თარიღი: October 22, 2016

      4 წლის წინ, როცა „ქართულმა ოცნებამ“ გაიმარჯვა ...

Tasks and being of antimonopoly ...

თარიღი: September 29, 2016

 Slava Fetelava

P.H.D.  Economics,GG

Grigol  ...

SORTES AND BEING OF COMPETITION

თარიღი: September 29, 2016

SLAVA FETELAVA

PHD Economics,

Grigol Robakidze University Asossation Professor


In ...

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN ...

თარიღი: September 8, 2016

Viacheslav Perepiolkin 

The methodology of sectorial structuring of Russian and ...

War and Money

თარიღი: September 8, 2016

Boris Sokolov,

Doctor of economic science, professor

Chair of Credit ...

EUROPEAN UNION AND EXTERNAL TRADE ...

თარიღი: September 7, 2016

IRYNA NASADIUK

Associated Professor of the Chair of World

  ...

How marketing management can be ...

თარიღი: September 7, 2016

YURIY ROBUL

Associated Professor of the Chair of Management

and ...

TRENDS IN FUNDING OF ALTERNATIVE ...

თარიღი: September 7, 2016

NADEZHDA KAZAKOVA

Candidate of Geographical Science, Professor

V. N. Karazin ...

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF ...

თარიღი: September 7, 2016

FAIA SHULENBAEVA

The candidate of economic sciences, the senior lecturer ...